کتابخانه شخصی

ارائه کُتب صادق شکاری (انصار امام مهدی) و بعضی از کتاب‌های که بوسیله ایشان طراحی شده و مهم هستند sadeghshekari.blog.ir

کتاب دانیال نبی

نام کتاب : دانیال نبی (ع) | کتاب مقدّس، عهد قدیم | موضوع : بشارت‌ها و اندزهای پیامبر عظیم الشأن دانیال، از وقایع و رخداد‌های آخرالزمان | گردآوری و تنظیم : صادق شکاری | نوع فایل : pdf + word | زبان : دوزبانه، فارسی و عربی | مشخصات : 792 KB رنکی A4 |…

بیشتر بخوانید »

کتاب إرمیا نبی

نام کتاب : إرمیا نبی (ع) | کتاب مقدّس، عهد قدیم | موضوع : بشارت‌ها و اندزهای پیامبر عظیم الشأن إرمیا، از وقایع و رخداد‌های آخرالزمان | گردآوری و تنظیم : صادق شکاری | نوع فایل : pdf + word | زبان : دوزبانه، فارسی و عربی | مشخصات : 2.09 MB رنکی A4 |…

بیشتر بخوانید »

کتاب إشَعْیاء نبی

نام کتاب : إشَعْیاء نبی (ع) | کتاب مقدّس، عهد قدیم | موضوع : بشارت‌ها و اندزهای پیامبر عظیم الشأن إشَعْیاء، از وقایع و رخداد‌های آخرالزمان | گردآوری و تنظیم : صادق شکاری | نوع فایل : pdf + word | زبان : دوزبانه، فارسی و عربی | مشخصات : 2.06 MB رنکی A4 |…

بیشتر بخوانید »

کتاب مکاشفات یوحنّا لاهوتی

نام کتاب : مکاشفات یوحنّا | به عربی : رویا یوحنا اللاهوتی | موضوع : بشارت‌ها و اندزهای حواری محبوب عیسی، یوحنا البربری از وقایع و رخداد‌های آخرالزمان | گردآوری و تنظیم : صادق شکاری | نوع فایل : pdf + word | زبان : دوزبانه، فارسی و عربی | مشخصات : 1.04…

بیشتر بخوانید »

کتاب إنجیل لُوقا

نام کتاب : إنجیل لُوقا | موضوع : بشارت‌ها و اندزهای پیامبر عظیم الشأن عیسی مسیح (ع) | گردآوری و تنظیم : صادق شکاری | نوع فایل : pdf + word | زبان : دوزبانه، فارسی و عربی | مشخصات : 1.62 MB رنکی A4 | تعداد صفحات : 102 | تاریخ نوشتار…

بیشتر بخوانید »

کتاب إنجیل مَتّى

عنوان فایل : إنجیل مَتّى | موضوع : بشارت‌ها و اندزهای پیامبر عظیم الشأن عیسی مسیح (ع) | گردآوری و تنظیم : صادق شکاری | نوع فایل : pdf + word | زبان : دوزبانه، فارسی و عربی | مشخصات : 1.61 MB رنکی A4 | تعداد صفحات : 99 | تاریخ نوشتار…

بیشتر بخوانید »

کتاب إنجیل مَرقُس

نام کتاب: انجیل مَرقُس | موضوع: بشارت‌ها و اندزهای پیامبر عظیم الشأن عیسی مسیح (ع) | تهیه و تنظیم: صادق شکاری | نوع فایل: pdf + word | مشخصات: رنگی، دوزبانه، 67 :A۴ | تاریخ انتشار: رجب ۱۴۴۱ ه.ق | منابع مورد استفاده: mandaeannetwork.com + st-takla.org + jw.org

بیشتر بخوانید »

کتاب إنجیل یوحنّا

نام کتاب : انجیل یوحَنا | موضوع : بشارت‌ها و اندزهای پیامبر عظیم الشأن عیسی مسیح (ع) | تهیه و تنظیم : صادق شکاری | نوع فایل : pdf + word | مشخصات : رنگی، دوزبانه، 84 :A4 | تاریخ انتشار : رجب 1441 ه.ق | منابع مورد استفاده : mandaeannetwork.com + st-takla.org + jw.org

بیشتر بخوانید »

کتاب دُخان و رسول مُبین

عنوان کتاب : دُخان و رسول مبین | زیر نوشت : آشکار شدن نشانه ماه جمادی‌الأول در آسمان و زمین | موضوع : علائم ظهور، نشانه‌های آفاقی ظهور رسول امام مهدی (ع) | گردآوری و تنظیم: صادق شکاری | زبان : فارسی + متن عربی روایات | فرمت : pdf + word | تعداد صفحات :…

بیشتر بخوانید »

کتاب زلزله‌های هدفمند عصر ظهور

عنوان کتاب : زلزله‌های هدفمند عصر ظهور به عربی : زَلْزَلَة السَّاعَة (زلزله‌های آخرالزمان) موضوع : علائم ظهور، نشانه‌های آفاقی ظهور رسول امام مهدی (ع) گردآوری و تنظیم: صادق شکاری زبان : فارسی + متن عربی روایات فرمت : pdf + word تعداد صفحات : 80 سایز : A4. B Mitra 15، 2.88 MB رنگی تاریخ…

بیشتر بخوانید »
بستن