مسیحت و یهود

ارائه ادله دعوت برای مسیحیان و یهودیان، آشنائی با عقائد و مذاهب ایشان و انتشار کتاب مقدس (عهد قدیم و جدید) almahdyoon.co

دانلود کتاب مقدس: تورات و إنجیل

دانلود کتاب مقدس (عهد قدیم و جدید) همراه با متن عربی و ترجمه فارسی با فرمت‌های مختلف pdf + word لطفاً جهت دانلود بر روی نوع فایل کلیک نمایید: إنجیل لُوقا | إنجیل مَتّى | انجیل مَرقُس | انجیل یوحَنا | مکاشفات یوحنا | رساله اول یوحنا | کتاب دانیال نبی |…

بیشتر بخوانید »

کتاب دانیال نبی

نام کتاب : دانیال نبی (ع) | کتاب مقدّس، عهد قدیم | موضوع : بشارت‌ها و اندزهای پیامبر عظیم الشأن دانیال، از وقایع و رخداد‌های آخرالزمان | گردآوری و تنظیم : صادق شکاری | نوع فایل : pdf + word | زبان : دوزبانه، فارسی و عربی | مشخصات : 792 KB رنکی A4 |…

بیشتر بخوانید »

کتاب إرمیا نبی

نام کتاب : إرمیا نبی (ع) | کتاب مقدّس، عهد قدیم | موضوع : بشارت‌ها و اندزهای پیامبر عظیم الشأن إرمیا، از وقایع و رخداد‌های آخرالزمان | گردآوری و تنظیم : صادق شکاری | نوع فایل : pdf + word | زبان : دوزبانه، فارسی و عربی | مشخصات : 2.09 MB رنکی A4 |…

بیشتر بخوانید »

کتاب إشَعْیاء نبی

نام کتاب : إشَعْیاء نبی (ع) | کتاب مقدّس، عهد قدیم | موضوع : بشارت‌ها و اندزهای پیامبر عظیم الشأن إشَعْیاء، از وقایع و رخداد‌های آخرالزمان | گردآوری و تنظیم : صادق شکاری | نوع فایل : pdf + word | زبان : دوزبانه، فارسی و عربی | مشخصات : 2.06 MB رنکی A4 |…

بیشتر بخوانید »

کتاب مکاشفات یوحنّا لاهوتی

نام کتاب : مکاشفات یوحنّا | به عربی : رویا یوحنا اللاهوتی | موضوع : بشارت‌ها و اندزهای حواری محبوب عیسی، یوحنا البربری از وقایع و رخداد‌های آخرالزمان | گردآوری و تنظیم : صادق شکاری | نوع فایل : pdf + word | زبان : دوزبانه، فارسی و عربی | مشخصات : 1.04…

بیشتر بخوانید »

کتاب إنجیل لُوقا

نام کتاب : إنجیل لُوقا | موضوع : بشارت‌ها و اندزهای پیامبر عظیم الشأن عیسی مسیح (ع) | گردآوری و تنظیم : صادق شکاری | نوع فایل : pdf + word | زبان : دوزبانه، فارسی و عربی | مشخصات : 1.62 MB رنکی A4 | تعداد صفحات : 102 | تاریخ نوشتار…

بیشتر بخوانید »

کتاب إنجیل مَتّى

عنوان فایل : إنجیل مَتّى | موضوع : بشارت‌ها و اندزهای پیامبر عظیم الشأن عیسی مسیح (ع) | گردآوری و تنظیم : صادق شکاری | نوع فایل : pdf + word | زبان : دوزبانه، فارسی و عربی | مشخصات : 1.61 MB رنکی A4 | تعداد صفحات : 99 | تاریخ نوشتار…

بیشتر بخوانید »

کتاب إنجیل مَرقُس

نام کتاب: انجیل مَرقُس | موضوع: بشارت‌ها و اندزهای پیامبر عظیم الشأن عیسی مسیح (ع) | تهیه و تنظیم: صادق شکاری | نوع فایل: pdf + word | مشخصات: رنگی، دوزبانه، 67 :A۴ | تاریخ انتشار: رجب ۱۴۴۱ ه.ق | منابع مورد استفاده: mandaeannetwork.com + st-takla.org + jw.org

بیشتر بخوانید »

کتاب إنجیل یوحنّا

نام کتاب : انجیل یوحَنا | موضوع : بشارت‌ها و اندزهای پیامبر عظیم الشأن عیسی مسیح (ع) | تهیه و تنظیم : صادق شکاری | نوع فایل : pdf + word | مشخصات : رنگی، دوزبانه، 84 :A4 | تاریخ انتشار : رجب 1441 ه.ق | منابع مورد استفاده : mandaeannetwork.com + st-takla.org + jw.org

بیشتر بخوانید »

رساله اول یوحنا البربری

عنوان فایل : رساله اول یوحنا | موضوع : سیره انبیا، نصایح اخلاقی برای انصار امام مهدی (ع) | گردآوری و تنظیم : صادق شکاری | نوع فایل : pdf + word | تعداد صفحات : 17 .A4 | زبان : ترجمه فارسی + عربی | تاریخ نوشتار : 14 ذی‌الحجه 1439

بیشتر بخوانید »
بستن