آرشیو مطالباحمدالحسنبیانات و مطالب برگزیده یمانی

دانلود بیانیه‌های سید احمدالحسن (ع)

Ahmed Alhasan احمدالحسن

دانلود بیانیه‌های سید احمدالحسن (ع) با فرمت‌های مختلف، نسخه‌های: عربی + فارسی + دوزبانه
جهت دانلود بهتر vpn خود را روشن نموده و بر روی نوع فایل کلیک نمایید:


1- إظهار قبر الزهراء علیها السلام (آشکار کردن موضع قبر فاطمه زهراء علیها السلام)

تاریخ صدور : 1 شوال 1424هـ . ق – ۰۵ آذر ماه ۱۳۸۲هـ.ش

نسخه عربی : pdf + word html

نسخه فارسی : pdf word html

نسخه دوزبانه : pdf word + html


2- رثاء الشهـداء (مرثیه‌ی شهداء)

تاریخ صدور : محرم الحرام ۱۴۲۹هـ.ق – بهمن ماه ۱۳۸۶ هـ.ش

نسخه عربی : pdf + word html

نسخه فارسی : pdf word html

نسخه دوزبانه : pdf word + html


3- المطالبة بکرامة القرآن الکریم (کرامت قرآن را مطالبه کنید)

تاریخ صدور : ۲۰ جمادی الأول ۱۴۲۵ هـ.ق – ۱۸/تیر ماه ۱۳۸۳ هـ.ش

نسخه عربی : pdf + word + html

نسخه فارسی : pdf word html

نسخه دوزبانه : pdf word + html


4- دجال مطابق روایات آل البیت (ع)

تاریخ صدور : 27 رمضان 1425 در جوار حسین (ع) در کربلا

نسخه عربی : pdf + word + html

نسخه فارسی : pdf word + html

نسخه دوزبانه : pdf + word + html


5- من هو الدجال الأکبر (دجال بزرگ کیست؟)

تاریخ صدور : ۳ ربیع الثانی ۱۴۲۵ هـ.ق – ۳ خرداد ماه ۱۳۸۳ هـ.ش

نسخه عربی : pdf + word html

نسخه فارسی : pdf word html

نسخه دوزبانه : pdf word + html


6- بیانیه‌ی نداء (درخواست)

تاریخ صدور : 1 شوال1424هـ . ق

نسخه عربی : pdf word + html

نسخه فارسی : pdf + word + html

نسخه دوزبانه : pdf + word + html


7- بیانیه‌ى دهم محرم الحرام

تاریخ صدور : دهم محرم الحرام۱۴۲۹هـ.ق برابر با دی ماه ۱۳۸۶ هـ.ش

نسخه عربی : pdf + word + html

نسخه فارسی : pdf word html

نسخه دوزبانه : pdf word + html


8- بسم لله الواحد القهار (بنام خداوند یگانه مقتدر)

تاریخ صدور : محرم الحرام 1428 ه.ق – آذر 1386 ه.ش

نسخه عربی : pdf + word + html

نسخه فارسی : pdf + word + html

نسخه دوزبانه : pdf + word + html


9- بیانیه‌ی برائت -۱۳ رجب

تاریخ صدور : ۱۳ شوال۱۴۲۵ هـ.ق – 06 آذر ماه ۱۳۸۳ هـ.ش

نسخه عربی : pdf + word + html

نسخه فارسی : pdf word html

نسخه دوزبانه : pdf word + html


10- تقدیم کتاب الإفحام لمکذب رسول الإمام (ع) (تقدیم کتاب عاجز کردن تکذیب کننده‌ى فرستاده‌ى امام (ع))

تاریخ صدور : ۱ربیع الاول ۱۴۲۶ هـ.ق – ۲۱ فروردین ماه ۱۳۸۴ هـ.ش

نسخه عربی : pdf + word html

نسخه فارسی : pdf word + html

نسخه دوزبانه : pdf word + html


11- یوم حاکمیة الله یوم الغدیر المبارک (روز حاکمیت خدا روز غدیر مبارک)

تاریخ صدور : 1433 هـ.ق – 1391 هـ.ش

نسخه عربی : pdf + word html

نسخه فارسی : pdf + word html

نسخه دوزبانه : pdf word + html


12- لا یمانی الا من کان لی کیمینی (یمانى نیست، مگر دست‌ راست من)

تاریخ صدور : 5 شوال ۱۴۲۵هـ.ق – ۲۸ آبان ماه ۱۳۸۳ هـ.ش

نسخه عربی : pdf + word html

نسخه فارسی : pdf word html

نسخه دوزبانه : pdf word + html


13- مسائل شرعیة فی الحج (مسائل شرعی در حج)

تاریخ صدور : ۱ ذی القعدة ۱۴۲۶هـ.ق – ۱۱ آذر ماه ۱۳۸۴هـ.ش

نسخه عربی : pdf + word html

نسخه فارسی : pdf word html

نسخه دوزبانه : pdf word + html


14- معاملات ربویة أحلها فقهاء آخر الزمان (معاملات ربا که فقهای آخر الزمان آنها را حلال نمودند)

تاریخ صدور : ۰۴ جمادی الأول ۱۴۲۶هـ.ق – ۲۴ فروردین ماه ۱۳۸۴ هـ.ش

نسخه عربی : pdf + word html

نسخه فارسی : pdf word html

نسخه دوزبانه : pdf word + html


15- نصیحة وإشادة بأنصار الإمام المهدی (نصایح و ارشاداتی به انصار امام مهدی)

تاریخ صدور : ۲۵ شوال۱۴۲۶ هـ.ق – ۰۶ آذر ماه ۱۳۸۴هـ.ش

نسخه عربی : pdf + word + html

نسخه فارسی : pdf word html

نسخه دوزبانه : pdf + word + html


16- بیان المباهلة (دعوت از بزرگان ادیان الهی سه‌گانه به مباهله)

تاریخ صدور : شوال ۱۴۲۶هـ.ق – آبان ماه ۱۳۸۴ هـ.ش

نسخه عربی : pdf + word html

نسخه فارسی : pdf word html

نسخه دوزبانه : pdf word + html


17- بیان تفجیر ضریحی العسکریین (منفجر کردن گُل‌دسته‌هاى حرمین عسکریّن علیهم السلام)

تاریخ صدور : ۲۷ جمادی الأول ۱۴۲۸ هـ.ق – ۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۶ هـ.ش

نسخه عربی : pdf + word html

نسخه فارسی : pdf word html

نسخه دوزبانه : pdf word + html


18- تفجیر بیوت الله الأضرحة المقدسة فی سامراء (منفجر کردن خانه‌هاى خدا، ضریح‌هاى مقدس در سامراء)

تاریخ صدور : ۲۳ محرم ۱۴۲۷ هـ.ق – ۰۳ اسفند ماه ۱۳۸۴ هـ.ش

نسخه عربی : pdf + word + html

نسخه فارسی : pdf word html

نسخه دوزبانه : pdf + word + html


19- بیان الفئات للمناظره (گروه‌ها و یادآوری به چند تن از علماء برای مناظره)

تاریخ صدور : ۱۷ شوال ۱۴۲۴ هـ.ق – ۲۱ آذر ماه ۱۳۸۲ هـ.ش

نسخه عربی : pdf + word html

نسخه فارسی : pdf word html

نسخه دوزبانه : pdf word + html


20- بیان أسرار الإمام المهدی (ع) رقم 1 (اسرار امام مهدی (ع) - (۱))

تاریخ صدور : ۰۴ شوال ۱۴۲۴ هـ.ق – 08 آذر ماه ۱۳۸۲ هـ.ش

نسخه عربی : pdf + word html

نسخه فارسی : pdf word html

نسخه دوزبانه : pdf word + html


21- دعاء لمن أراد أن یریه الله رؤیا تؤید صاحب الحق (دعاء رؤیا)

تاریخ صدور : 17 ربیع‌الاول 1426 هـ.ق – بهمن 1384 هـ.ش

نسخه عربی : pdf + word + html

نسخه فارسی : pdf + word + html

نسخه دوزبانه : pdf + word + html


22- بیان الثورة علی الظالمین (قیام علیه ظالمین)

تاریخ صدور : سوم شوال سال ١٤٢٤ ه.ق – 31 شهریور 1381 ه.ش

نسخه عربی : pdf + word + html

نسخه فارسی : pdf word + html

نسخه دوزبانه : pdf word + html


23- بیان عدم شرعیة الشوراء (عدم شرعى بودن انتخابات)

تاریخ صدور : 8 رجب 1426 ه.ق – خرداد 1384 ه.ش

نسخه عربی : pdf + word + html

نسخه فارسی : pdf + word + html

نسخه دوزبانه : pdf + word + html


24- الی جمیع القادة القوات الأمریکیة العسکریة و القوات المرابطة معها (به همه‌ی فرماندهان ومسؤلین نیروهای نظامی آمریکا و همه‌ی نیروهای همکار با آنان)

تاریخ صدور : 1424 ه.ق

نسخه عربی : pdf + word + html

نسخه فارسی : pdf word html

نسخه دوزبانه : pdf + word + html


25- من هو الیمانی؟ (یمانی کیست؟)

تاریخ صدور : 21 ربیع‌الثانی 1426 ه.ق – 14 خرداد 1386 ه.ش

نسخه عربی : pdf + word html

نسخه فارسی : pdf + word + html

نسخه دوزبانه : pdf word + html


جهت دریاقت فایل pdf و ترجمه فارسی بعضی از بیانیه‌های سید احمدالحسن (ع) کلیک نمایید.
لطفا برای دانلود جدیدترین و آخرین بیانات سید احمدالحسن (ع)، به صفحه رسمی فیسبوک ، وبسایت رسمی فارسی و وبسایت رسمی عربی مراجعه فرمایند.

آخرین بروز رسانی: 4 تیر 1399 شمسی – 2020 میلادی – 1441 قمری

***

مطالب مرتبط :
پست ویژه 1: دانلود کتاب‌های سید احمدالحسن (ع)
پست ویژه 2: دانلود خطبه‌ها و سخنرانی‌های سید احمدالحسن (ع)
پست ویژه 4: دانلود کتاب‌های انصار امام مهدی (ع)

امتیاز کاربران: 5 ( 1 رای)
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن