مرورگر شما مناسب نیست! لطفا برای عملکرد بهتر سایت از مرورگرهای به روز و جدید (chrome,firefox,opera,...) استفاده کنید.

در محضر امام زمان (عج)

آنچه از سخنان حضرت مهدی (عج) از طریق منابع معتبر به ما رسیده در این بخش جمع آوری شده است.

نامه به اسحاق بن يعقوب

اسحاق بن يعقوب گويد از محمد بن عثمان عمرى خواهش كردم نامه‌اى كه در آن از مسائل مشكلى پرسيدم برساند توقيعى به خط‍‌ صاحب الزمان (عج) براى من بيرون آمد به اين مضمون 1- اما درباره ی اينكه از من پرسيدى راجع به امر منكران من از خاندان و عموزادگان خودم بدان كه ميان خدا و كسى خويشاوندى نيست و هر كس مرا منكر باشد از من نيست و روش او روش زاده نوح عليه السلام است. 2- روش عمويم جعفر و فرزندانش روش برادران يوسف عليه السلام است. 3- نوشيدن آبجو حرام است و شلمك يا سلمك(گياهى داراى مواد مسكر و مست کننده)عيب ندارد اموال شما را ما براى آن مى‌ پذيريم كه شما پاك شويد هر كه خواهد بفرستد هر كه خواهد قطع كند؛آنچه خدا به من داده بهتر است از آنچه به شما داده است. 4- اما ظهور فرج با خداست و وقت‌ گذاران دروغگويانند 5-اما گفتار كسى كه گويد حسين(عليه السّلام)كشته نشد كفر و تكذيب و گمراهى است. 6-اما در حكم پيشآمدهاى تازه به راويان حديث ما رجوع كنيد زيرا آن‌ها حجت بر شمايند و من حجت بر آنهايم 7-اما محمد بن عثمان عمرى رضى اللّٰه عنه و عن ابيه در قبل مورد وثوق من است و نوشته او نوشته من است 8-اما محمد بن مهزيار اهوازى بزودى خدا دلش را اصلاح كند و شكش را برطرف سازد و اما آنچه را براى ما ميفرستى همان را بپذيريم كه پاك و حلالست و بهاى كنيز خواننده حرامست 9-محمد بن شاذان بن نعيم مرديست از شيعيان ما خاندان 10-و اما ابو الخطاب محمد بن ابى زينب اجدع ملعونست و اصحابش هم ملعونند با هم عقيده‌هاى آنان منشين زيرا من از آنها بيزارم و پدرانم(عليهم السّلام)از آنها بيزارند 11-و اما كسانى كه اموال ما را در دست دارند هر كس چيزى از آنها را بر خود حلال شمارد همانا آتش خورده است 12-و اما خمس بر شيعيان ما مباح شده است و تا هنگام ظهور از آن معافند تا حلال‌زاده باشند و حرامزاده نگردند 13-اينكه جمعى در دين خداى عزوجل شك كردند از آنچه بما دادند پشيمانند ما از هر كس فسخ عمل بيعت خواهد بيعت را برداشتيم و نيازى بصله شكاكان نداريم 14-اما علت وقوع غيبتى كه پديد شده است بدرستى كه خداى عزوجل ميفرمايد(در سوره مائده آيه 101)اى آن كسانى كه ايمان داريد از چيزهائى نپرسيد كه اگر براى شما هويدا گردد بدتان آيد هيچ كدام از پدران من نبود جز آنكه در گردنش بيعت يكى از سركشانش واقع گرديده بود و براستى من ظهور ميكنم و هنگام ظهور بيعت احدى از سركشان بگردنم نيست15-وجه بهره‌ورى از من در پنهانى من مانند بهره‌ورى از آفتاب است كه ابر آن را از ديده‌ها نهان كرده و براستى من امان اهل زمينم چنانچه ستاره‌ها امان اهل آسمانند،پرسش از آنچه براى شما سودى ندارد موقوف كنيد و دنبال دانستن آنچه را كه از شما صرف نظر شده نباشيد و براى تعجيل فرج بسيار دعا كنيد كه همان فرج و گشايش شما است درود بر تو اى پسر اسحاق و بر هر كس پيرو هدايت است کمال الدين و تمام النعمة , جلد۲ , صفحه۴۸۳

نامه ای سرتاسر دعا

به نام خداوند بخشندۀ مهربان خداوندا!بر محمّد درود فرست،او كه آقاى رسولان،و آخرين پيامبران، و حجّت پروردگار عالميان،و برگزيدۀ عهد و پيمان خداوند،و اختيار شده در عالم ذر،پاك و پاكيزه از هر آفت،آرزوى نجات از مهالك دنيا و آخرت،و اميد شفاعت به اوست،و دين خدا به او سپرده شده است. خداوندا!بنيانش را شريف و برهان و دليلش را بزرگ فرما،و حجتش را بر خلايق واضح نما،و مرتبه‌اش را بلند كن،و نور او را بيفزا و چهره‌اش را سفيد[و نورانى]فرما،و برترى و فضيلت به او عطا كن،درجه و وسيله او را رفيع نما،و روز قيامت او را با مقام پسنديده مبعوث فرما كه اولين و آخرين به مقام و منزلت او غبطه بخورند. و درود و رحمت خود را بر امير مؤمنان و وارث رسولان و امام و پيشواى پيشانى سفيدان روز قيامت و آقاى وصيان و حجّت پروردگار عالميان فرست. و درود و رحمت خود را بر حسن بن على كه امام مؤمنان و وارث رسولان و حجّت پروردگار جهانيان است بفرست. و سلام و صلوات خود را بر حسين بن على،كه امام مؤمنان،و وارث رسولان خدا و حجّت پروردگار جهانيان است بفرست. و رحمت و صلوات خود را بر على بن حسين[امام سجاد]،كه امام مؤمنان،و وارث رسولان،و حجّت پروردگار جهانيان است بفرست. و رحمت و صلوات خود را بر محمّد بن على[امام باقر]،كه امام مؤمنان، و وارث رسولان،و حجّت پروردگار جهانيان است بفرست. و رحمت و صلوات خود را بر جعفر بن محمّد[امام صادق]،كه امام مؤمنان،و وارث رسولان،و حجّت پروردگار جهانيان است بفرست. و رحمت و صلوات خود را بر موسى بن جعفر[امام كاظم]،كه امام مؤمنان،و وارث رسولان،و حجّت پروردگار جهانيان است بفرست. و رحمت و صلوات خود را بر على بن موسى[امام رضا]،كه امام مؤمنان، و وارث رسولان،و حجّت پروردگار جهانيان است بفرست. و رحمت و صلوات خود را بر محمّد بن على[امام جواد]،كه امام مؤمنان،و وارث رسولان،و حجّت پروردگار جهانيان است بفرست. و رحمت و صلوات خود را بر على بن محمّد[امام هادى]،كه امام مؤمنان،و وارث رسولان،و حجّت پروردگار جهانيان است بفرست. و رحمت و صلوات خود را بر حسن بن على[امام حسن عسكرى]،كه امام مؤمنان،و وارث رسولان،و حجّت پروردگار جهانيان است بفرست. و رحمت و صلوات خود را بر خلف صالح كه هدايت‌كننده و هدايت شده است،امام مؤمنان،و وارث رسولان،و حجّت پروردگار جهانيان فرست. خداوندا!رحمت و صلوات خود را بر محمّد و اهل بيتش كه پيشوايان هدايت‌گر و هدايت‌شده‌اند بفرست،آنان كه عالمان راستگو،نيكوكاران پرهيزكار،ستون‌هاى دين تو،و اركان توحيد تو،و مترجمان وحى تو هستند،و حجّت‌هاى تو بر خلقت،و جانشينان تو در زمينت هستند. كسانى كه ايشان را براى خودت اختيار كردى،و بر بندگانت آن‌ها را برگزيدى و براى[ترويج و تبليغ]دينت به آن‌ها راضى شدى،و به معرفت و شناخت خودت مخصوصشان فرمودى،و به كرامت و بزرگوارى خودت از آن‌ها تجليل كردى و در رحمت گسترده‌ات ايشان را غرق كردى،و به نعمتت تربيتشان فرمودى،و به حكمتت به آن‌ها خوراك [معنوى]دادى و ايشان را با نورت پوشاندى،و[ذكر و نامشان را]در ملكوت بلندمرتبه فرمودى،و ايشان را در حلقه‌اى از ملائكه‌ات قرار دادى،و به وسيله پيامبرت شرافت و بزرگى عنايت كردى. خداوندا!رحمت و صلواتى فراوان،دائم و پاك را بر محمّد و آل محمّد فرست كه كسى به جز تو به آن احاطه نداشته باشد،و دانشى جز علم تو به آن نرسد،و هيچ‌كسى غير از تو نتواند آن را بشمارد. خداوندا!صلوات و رحمت بر ولى خودت بفرست،او كه سنتت را زنده مى‌كند،و قائم به امر توست،و دعوت‌كننده به ولايت توست و بر صراط‍‌ تو دليل است،و حجّت تو بر خلقت،و خليفه‌ات در زمينت،و گواه تو بر بندگانت مى‌باشد. خداوندا!به نصرت و يارى[خود]او را عزيز و گرامى كن،و عمرش را طولانى،و زمين را به طول بقاى او مزيّن فرما. خداوندا!او را از ظلم حسودان محافظت كن،و از شر حيله‌گران پناه ده و قصد و غرض ظلم ستمگران را از او دور كن،و از دست جباران و مستكبران نجاتش فرما. خداوندا!در خصوص خود او،و اولادش،و شيعيانش،رعيت و خاصان او و عموم منسوبان به او و دشمنان او و تمام اهل دنيا به آن حضرت چيزى را عطا كن كه چشمش به آن روشن شده و موجب خشنودى و سرور او شود.او را به بهترين آرزوهايش در دنيا و آخرت برسان كه تو بر هر امرى قادر و توانا هستى. خداوندا!آنچه را از دين تو از بين رفته به وسيله او تازه كن،و به وسيله ايشان آنچه را كه از كتاب تو تبديل شده زنده كن،و آنچه را از احكام و دستوراتت تغيير يافته آشكار و اصلاح كن،تا اين‌كه دينت به سبب او تازه و خالص و پاك شده و هيچ شكّ‌ و ترديدى در آن نباشد،و همچنين باطل و بدعت در آن نباشد. خداوندا!به وسيله نور او،هر ظلمت و تاريكى را نورانى فرما،و بناى هر بدعتى را به وسيله او از هم بپاش،و با عزت او هر ضلالت و گمراهى را از بين ببر،و به وسيله او هر جبارى را درهم شكن،و هر آتش فتنه‌اى را با شمشير او خاموش فرما،و با عدلش هر گردنكش متكبرى را هلاك كن، و حكم او را بر هر حكم ديگرى حاكم و غالب نما،و هر سلطان و فرمانروايى را در برابر سلطنت او خاضع و فروتن فرما. خداوندا!هركسى را كه قصد آزار او را دارد خوار و ذليل كن،همه كسانى را كه با او دشمنى مى‌كنند نابود فرما،و مكر كن بر هركسى كه بر عليه او حيله‌گرى مى‌كند.هركسى كه حقّ‌ او را انكار مى‌كند و امر ولايت او را سبك مى‌شمارد،و براى خاموش كردن نورش تلاش مى‌كند،و سعى در فراموش شدن ذكر و يادش مى‌كند را بيچاره و مستأصل كن. خداوندا!بر محمّد مصطفى،و على مرتضى،و فاطمه زهرا و حسن رضا، و حسين مصطفى و تمامى اوصيا و جانشينان،درود و سلام و صلوات فرست،آنان كه چراغ‌هاى تاريكى و نشانه‌هاى هدايت،و مناره‌هاى پرهيزكارى و ريسمان مستحكم و ناگسستنى،و راه مستقيم هستند و بر ولى خودت[امير مؤمنان]و واليان عهد و پيمانت،و امامان از نسل او صلوات فرست.خدايا عمرهايشان را طولانى فرما و آن‌ها را به منتهاى آرزويشان در دين و دنيا و آخرت برسان كه تو بر هرچيزى توانايى. الغيبة (للطوسی) , جلد۱ , صفحه۲۷۳

آخرین نامه امام(عج) به نایب چهارم

ابو محمّد حسن بن احمد مكتّب[معلم خط‍‌ و كاتب]گفته است:من در سالى كه شيخ ابو الحسن على بن محمّد سمرى از دنيا رفت،در بغداد بودم،و چند روز قبل از رحلت شيخ به خدمتش رفتم،ايشان توقيعى را براى مردم خارج كرده و به آن‌ها نشان داد كه به اين ترتيب بود: به نام خداوند بخشندۀ مهربان اى على بن محمّد سمرى!خداوند متعال به برادران دينى تو در مصيبت رحلت تو اجر و پاداش بزرگى عطا فرمايد.شما تا شش روز ديگر از دنيا مى‌روى،بنابراين كارهايت را جمع كرده،به كسى هم وصيّت نكن كه جانشين تو بشود؛زيرا كه غيبت كبرى واقع شده است،پس ديگر ظهورى نخواهد بود.مگر به اذن و اجازه حقّ‌ تعالى،و آن هم پس از مدّت بسيار طولانى و وقتى كه قلب‌ها را قساوت فرابگيرد و زمين مملو از جور و ستم شود.به زودى از شيعيان من كسانى مى‌آيند كه مدعى ديدن من هستند،بدانيد كه هركس پيش از خروج سفيانى و رسيدن زمان صيحه آسمانى ادّعا كند كه مرا ديده است،دروغگو و افترازننده است و لا حول و لا قوة الاّ باللّه العلىّ‌ العظيم. ابو محمّد حسن بن احمد مكتّب مى‌گويد:اين توقيع شريف را نسخه‌بردارى كرديم و از خدمت شيخ خارج شديم.وقتى كه روز ششم شد به محضر او رفتيم ديديم كه در حال احتضار است،به او گفته شد:جانشين و وصى شما چه كسى است‌؟گفت:امرى براى خداوند هست كه آن را خود به سرانجام مى‌رساند.و در اين هنگام از دنيا رفت. اين آخرين كلامى بود كه از ايشان شنيده شد،خداوند از او راضى شود و ايشان را خشنود فرمايد. الغيبة (للطوسی) , جلد۱ , صفحه۳۹۵

برخی روایات نقل شده از ایشان

امام زمان (عج) : علت دوری من از شما ، کارهای ناشایستی است که از شما سر می زند. احتجاج ،ج ۲ ، ص ۴۹۸
امام زمان (عج) : ما در قله های کوه و بیابان های تاریک و صحراهای خشک برای شما دعا می کنیم ، خداوند دعاهای من را برای شما مستجاب کند . احتجاج، ج۲ ،ص ۴۹۸
امام زمان (عج) : به شیعیان ما بگوئید که خدا را به حق عمه ام زینب (س) قسم دهند تا ظهورم را نزدیک کند. شیفتگان حضرت مهدی ، ج ۱،ص ۲۵۱
امام زمان (عج) : برای فرج من زیاد دعا کنید که در آن، فرج شما هم هست. کمال الدین ، ج ۲ ، ص۴۸۵
امام زمان (عج ) : در قنوت نمازتان برای من دعا کنید. در پیامی به آیت ا... بهاءالدینی
امام زمان (عج) : شما پیوسته در دایره نظارت من هستید. بحارالانوار ،ج ۵۳ ،ص ۱۷۵
امام زمان (عج) : شیعیان نادان و جاهل ، موجب اذیت ما هستند. احتجاج / ج ۲ / ص ۴۷۳
امام زمان (عج) : و من موجب بقا و امنیت کره زمین و همه مخلوقات هستم . غیبت شیخ طوسی ، ح ۱۷۶
امام زمان (عج) : از عهد شکنی ها و پشت سر انداختن وعده ها با خبریم، گویا پیمان شکن ها از لغزش های خود بی خبرند. بحار،۵۳
امام زمان (عج)در توقیعی فرمودند : ... به من رسیده است که گروهی از شما، در دین، به تردید افتاده اید و در دل، نسبت به اولیای امر خود، دچار شک و حیرت شده اید! این، مایه غم و اندوه ما شد. به خاطر شما و نه به خاطر خودمان و درباره شما ناراحت شدم نه درباره ی خودمان احتجاج، ج ۲، ص ۴۹۷
امام زمان (عج) آنان که برای دین خود به اندازه بال مگسی ارزش قائل نیستند ، باعث ناراحتی ما هستند. احتجاج ، ج۲ ،ص ۴۷۳
امام زمان (عج) : من بر مساله غیبت صبر می کنم ،ولی شما با سوز و آه بلند بر من گریه کنید،ندبه کنید،ناله کنید. راهی به سوی نور،ص ۱۰۹
امام زمان (عج) : به شیعیان ما بگوئید که خدا را به حق عمه ام زینب (س) قسم دهند تا ظهورم را نزدیک کند. شیفتگان حضرت مهدی ، ج ۱،ص ۲۵۱
امام زمان (عج) : اگر عنایت ما نبود،مصائب و حوادث زندگی بر شمامی بارید . بحارالانوار / ج ۵۳ / ص ۱۷۵
امام زمان (عج) : شیعیان ما به اندازه آب خوردن ما را نمی خواهنداگرمی خواستند،دعا می کردند و فرج ما می رسید. انتظارات امام زمان ، ص ۳۱
امام زمان (عج) : خدایا گناهان شیعیان ما را که با داشتن محبت ما اهل بیت مرتکب شده اند ، ببخش. بحارالانوار،ج۵۳،ص۳۰۲

نامه ای در رد ادعای جعفر کذاب و اثبات کذب او

در کتاب الغیبت شیخ طوسی قسمت توقیعات، توقیع شماره دو از سعدبن عبدالله اشعری که یکی از راویان مهم زمان خود است، نقل شده یکی از شیعیان به دیدار احمد بن اسحاق که او هم از افراد فوق العاده مومن و با تقواست آمد و گفت که جعفر کذاب برایش نامه نوشته و در آن خودش را به عنوان امام معرفی کرده و در آن نامه گفته بعد از برادرم امام عسکری من امام هستم و به حلال و حرام آگاهم. احمدبن اسحاق می گوید وقتی که من این نامه را خواندم نامه ای به امام زمان نوشتم و نامه جعفر را هم ضمیمه کردم جواب حضرت اینگونه برایم آمد که فرمودند: بسم الله الرحمن الرحیم نامه تو به دستم رسید خدا به شما سلامتی و طول عمر کرامت کند. و نامه ای راهم که درمیان آن گذارده بودی به دستم رسید. البته با وجود اختلاف و اشتباه در الفاظ و تکرار خطاهایش به محتوای آن اشراف کامل دارم. بعد امام توضیحاتی می دهند که خدا ما را در روز قیامت جمع کرده و قطعا خدای متعال امامی را می فرستد و هیچوقت خلق خودش را رها نمی کند. ای مرد رحمت خدا بر تو باد. یقینا که خدا خلق را بیهوده نیافریده و آن هارا بلاتکلیف رها نکرده بلکه آنهارا با قدرتش خلق کرد و برای آنها گوش و چشم و قلب و مغز قرار داد. بعد انبیاء را فرستاد تا به مردم بشارت بدهند. و بعد حضرت یکی یکی انبیاء را نام می برد..... بعد می گوید که انبیاء و ائمه را معصوم قرار داد از پلیدی و کثیفی ایشان را دور کرد و خزانه دار علمشان کرد و به آن ها حکمت آموخت و با دلایل و معجزات آنهارا تایید کرد. بعد امام زمان می فرمایند اگر غیر از این بود مردم هم با آنها مساوی بودند و هرکسی مدعی ولایت امر میشد و حق از باطل جدا نمیشد(اینجا امام زمان به وسیله استدلال عقلی علت این اقدامات الهی و تفاوت انبیا و اوصیا الهی با دیگر مردم را بیان میکنند) قطعا این شخص (جعفر کذاب) که ادعایش باطل شده و به خدا افطرا زده، در ادعایی که کرده دروغ گفته. من نمی دانم او به چه وسیله و دست آویزی امیدوار است که ادعایش را ثابت کند. آیا وسیله فقه و علمش در دین خدا را می خواهد ثابت بکند؟ به خدا قسم که او حلال را از حرام تشخیص نمی دهد و فرق بین خطا و ثواب را نمی داند. آیا وسیله علمش می خواهد اثبات کند؟ درحالیکه نه علم به حق دارد نه به باطل. آیات محکم را از متشابه نمی تواند تشخیص دهد. حد نماز و حتی وقت آن را هم نمی داند. آیا می خواهد به واسطه تقوایش ثابت کند؟ و خدا شاهد است که او ۴۰ روز نماز واجب را ترک کرد به خیال اینکه با این عمل جادوگر شود. شاید خبرش به شماهم رسیده و هم چنین ظروف مسکرش(ظروف شراب آلوده) که با آن شرب خم کرده وآثار عصیان و طغیانش مشهود است. آیا معجزه ای دارد؟ آیا حجت و برهانی دارد؟ بعد اینجا حضرت آیات یک تا شیش سوره احقاف را برای احمدبن اسحاق می نویسد و می فرمایند از خدای متعال دربرابر این ظالم (جعفر کذاب) تقاضای توفیق کن و آن چه را برای تو ذکر کردم از او بخواه و اورا امتحان کن. مثلا از تفسیر آیه ای از کتاب خدا یا تعیین حدود نماز واجب و آنچه که در آن واجب است از او بپرس تا اینکه حال و اندازه علم او را بدانی و عیب و ایراد او برایت روشن شود و خداوند حساب اورا می رسد. خداوند حق را یر اهلش حفظ می کند و آن را در محل و قرارگاهش مستقر می کند و خدا ابا دارد که امامت را پس از حسن و حسین علیهم السلام در دو برادر قرار دهد. و زمانی که خدا به ما در سخن گفتن اجازه دهد حق ظاهر و باطل نابود می شود و این امر برای شما معلوم و ظاهر است‌.

نامه ای در پاسخ شکاکان به امامت ایشان

شیخ طوسی در کتاب الغیبت باب معجزات صاحب الزمان فصلی دارد به نام توقیعات.در نامه ی شماره یک این گونه روایت شده که: جمعی از شیعیان در رابطه با جانشین امام حسن عسکری (ع) بحث و مشاجره می کردند، یکی از این بندگان خدا گفته بود که وقتی امام حسن عسکری(ع) از دنیا رفته دیگر جانشینی هم برای او نمانده و ... آن ها نامه ای رو به محضر امام زمان می نویسند ، نه اینکه نامه را به دست امام زمان برسانند حالا یا از طریق نائب اول یا اینکه در چاه انداختند. و امام زمان هم با خط مبارکشون جواب نامه را می دهند. وقتی می گویند با خط مبارکشان منظور اینکه از طریق همان نائبان خاص جواب نامه را می دهند. جوابی که امام زمان می دهد بسیار عالی و جای بحث دارد جواب نامه اینگونه است: خداوند تبارک و تعالی ما و شمارا از گمراهی و فتنه های روزگار محافظت کند و به ما و شما( در اینجا ما یعنی اهل بیت) روح یقین مرحمت کند. و از سختی و بدی روز قیامت به ما پناه بدهد. در مورد شک و تردید تعدادی از شما در امر دین و انچه که باعث شک و سرگردانی شما در رابطه با امر امامت شده اخباری به من رسیده. واین خبرها موجب ناراحتی و غم و اندوه ما شده. اون هم برای خودشما نه برای خود ما چرا که خدا با ماست حق هم با ماست. از اینکه در دلهای شما شبهه وارد شده من ناراحتم، از اینکه شما نسبت به من دچار شک و تردید شدید من دچار ناراحتی هستم... و بعد می فرمایند: ای مردم برشما چه اتفاقی افتاده که به شک و تردید افتادید؟ و درحیرت و سرگردانی وارونه شدید ایا نشنیده اید که خداوند تبارک و تعالی فرمود: یا ایهاالذین امنوا اطیعوالله و اطیعو الرسول و اوالاامر منکم(سوره نساء۵۹) آیا آثار و اخباری که درباره امامان گذشته و آینده برای شما آمده است را نمی دانید؟ آیا ندیدید که خدا چگونه برای شما پناهگاه هایی ایجاد کرد تا به آنها پناه ببرید؟ و از زمان حضرت آدم (ع) تا امامی که گذشت (امام حسن عسکری (ع)) علامتهایی داشت تا به واسطه انها هدایت بشوید. هروقت علم امامتی غائب شد، علم امامت دیگر ظاهر شد( امامی رفت به جایش امام دیگری آمد) شما خیال کردید خدا دینش را باطل و اسباب و وسائل ارتباط بین خود و خلقش را قطع کرده؟ هرگز اینگونه نیست و تا قیامت هم این اتفاق نخواهد افتاد. امر خدا ظاهر می شود درحالیکه شکاکان علاقه ای به این امر ندارند. می فرمایند: قطعا امام گذشته بر همان روش پدران بزرگوارشان از دنیا رفته اند اما وصیت و علم او و جانشین او و کسی که جای اورا پر می کند در میان ماست (حضرت به خود اشاره دارند) و هیچکس درباره جانشینی او با ما دعوا و مخالفت نمی کند مگر اینکه ستمکار باشد(با وجود این که حق را می داند آن را انکار می کند) و غیر از ما هم کسی آن را ادعا نمی کند مگر اینکه کافر باشد. اگر نبود امر خدای متعال حتما در حق ما اموری ظاهر می شد که عقل های شما و شک شما از بین می رفت اما هر چه خدا بخواهد همان می شود. پس تقوای الهی داشته باشید و تسلیم امر ما باشید و در مسائل و امورتان به ما مراجعه کنید. ما هم وظیفه داریم که علم را برای شما ارائه کنیم و شما را به سمت علم و معنویت راهنمایی کنیم. برای آشکار شدن آنچه که بنا بر مصلحتی بر شما مخفی شده اصرار نکنید و از مسیر راست و درست منحرف نشوید. قصد و نیتتان را دوستی و محبت ما برمبنای سنت روشن رسول الله (ص) قرار دهید. من شمارا نصیحت کردم خداوند نیز بر من و شما شاهد و گواه است. اگر محبت و علاقه ما به صلاح و رحمت شما نبود و اگر شفقت و مهربانی ما به شما نبود به کار خودمان مشغول می شدیم و شمارا هدایت نمی کردیم. بعد می فرمایند سیره و عمل یگانه دختر رسول‌الله (س) برای من الگو و یک اسوه نیکوست و بدی عمل جاهل به زودی به خودش برمی گردد. خداوند تبارک و تعالی با رحمت واسعه اش ما و شمارا از هلاکت و بدی ها و آفات حفظ کند. که او ولی اینکار بوده و بر هرکاری که اراده فرماید قادر است و به ما و شما ولایت دارد و حافظ ما و شماست.